Snel schrijven

Snel schrijven is slordig schrijven. Maar snel schrijven is ook góéd schrijven, omdat je klinkt als jezelf. En later kun je de slordigheden altijd wegwerken.