Antidemocraat


In De Morgen schreef collega Douglas De Coninck een artikel over Sharia4Belgium, de radicale moslimgroepering die nogal wat aandacht weet te vergaren. In zijn stuk nam Douglas enkele passages over uit een gesprek dat ik had met Fouad Belkacem alias Abu Imran. Hieronder vindt u het integrale interview.

Het artikel over Sharia4Belgium dat op 2 januari 2012 in de krant verscheen.

Dat Sharia4Belgium de laatste tijd nogal actief is. Vorige week werden tot tweemaal toe leden van het fundamentalistische broederschap in de boeien geslagen omdat ze winkelwandelaars trachtten te bekeren. Enkele weken geleden haalden ze nog vlotjes alle media met hun stelling dat het Atomium een afgodsbeeld is dat maar beter tegen de vlakte gaat.

De ‘dreigementen’ tegenover het blinkende monument lijken ludiek, maar wat Belkacem te zeggen heeft over de democratie en de rechtsstaat is dat niet. Met de glimlach verwijst hij de scheiding der machten naar de prullenbak. Geen enkele moeite neemt de man om zijn grote wensdroom – heel Europa knechten onder de regels van de sharia – te verbergen.

Vaak rijst de vraag of je dergelijke antidemocraten een forum moet geven. Ik heb me die vraag ook gesteld. Maar mijn nieuwsgierigheid is groter: ik wil weten wat die mensen te zeggen hebben. Dat iemand het eeuwig onafgewerkte proces dat democratie is, wil afschaffen ten gunste van een systeem dat 1.400 jaar lang geen millimeter evolutie heeft gekend, intrigeert mij. Ik ga ervan uit dat een dergelijk antidemocratisch gedachtegoed weinig kans maakt bij de hedendaagse westerling.

Geweld wil Abu Imran naar eigen zeggen niet gebruiken. Verder laat hij weinig twijfel over de doelstellingen van Sharia4Belgium: ‘De Belgische democraten zijn extremistische misdadigers, gevaarlijke mensen die gestopt moeten worden.’ Een gesprek met een antidemocraat in hart en nieren.

Onlangs bestempelde Abu Imran het Atomium nog als een symbool van afgoderij, maar neen, waanzin detecteer je niet in de blik van Fouad Belkacem (29), zoals zijn officiële naam luidt. Dit is de man die het hoge woord voert namens Sharia4Belgium.

Voor een moslim die zijn geloof op militante wijze belijdt en uitdraagt, heeft Belkacem een verrassend gevoel voor humor. “Ik ben Vlaming!”, antwoordt hij lachend wanneer ik pols naar zijn etnische afkomst. “Maar mijn ouders komen uit de grensstreek tussen Algerije en Marokko.” Een grens die hij overigens verwerpt, want de Maghreblanden vormen in zijn visie één geheel.

Achter zijn strenge baard gaat een guitig, jong gezicht schuil. Met een speelse glimlach om de lippen trekt de leider van de radicale moslimgroepering van leer tegen álle westerse waarden en álle westerse instellingen. Woensdag werden vijftien leden van het vreemde broederschap nog gearresteerd omdat ze zonder toelating hun boodschap stonden te verkondigen in Antwerpen.

“Als democraten openlijk zeggen dat zij democratie over de hele wereld willen verspreiden, en zelfs F-16’s sturen om ons plat te bombarden, dan is het maar een kleine moeite om in het hartje van Europa de democratie te verwerpen en op te roepen tot sharia en islam”, zegt hij uitdagend.

“De democratie staat op uitsterven. Langs alle kanten zijn er gaten en problemen. Daarom zie je overal oorlogen en nieuwe conflicten. Het is ermee gedaan. Het einde is nabij. Ooit zullen de Belgen inzien dat zij het slachtoffer zijn van een bende criminelen die met hun voeten speelt, die hen uitbuit en misleidt. Er zijn problemen en wij hebben de oplossing. Spijtig genoeg is de westerse geest zo bekrompen dat men niet meer naar de feiten kijkt.”

Of de westerse burger heeft helemaal geen zin om de democratie overboord te gooien en zijn toevlucht te zoeken tot de islam en sharia?
Abu Imran: “Wij hebben niet gezegd: word moslim. We vragen om de zaak even te bekijken. De criminaliteit is torenhoog. Er is een politieke én een economische crisis. Over de hele wereld is er oorlog, mee gefinancierd met het geld van Belgische belastingbetalers. De Belg moet gaan werken, zijn rijkdommen worden hem afgepakt zodat Pieter De Crem (CD&V) de cowboy kan uithangen in Libië om zichzelf te bewijzen aan zijn afgoden en heren in de Verenigde Staten. ‘Het is een eer voor mij om de Amerikanen te dienen’, zei hij op televisie. Is het niet schandalig om dat te weten en er niets aan te doen?”

Je kunt wel iets doen. Bij de volgende verkiezingen bijvoorbeeld niet meer stemmen op Pieter De Crem.
“Een oplossing binnen de democratie? Je wilt het systeem dus gebruiken tegen het systeem zelf?”

Pieter De Crem is niet het systeem. Hij is maar een deel van de democratie.
“Wij zijn flexibel. We vegen gewoon het hele systeem van de kaart en installeren een zuiver, goddelijk systeem dat perfect is. Dat is het speciale van onze ideologie, van ons geloof. Het is niet gebouwd op mensen, die gecorrumpeerd kunnen worden.”

Een islamitische staat heeft toch ook leiders nodig?
“Een kalief dient de wetten van Allah te gehoorzamen. Als hij dat niet doet, zal het volk hem ter verantwoording roepen. In de democratie heb je een ambtstermijn en kun je vier jaar het varken uithangen. Pas als je ambtstermijn erop zit, kunnen we weer op jou of iemand anders stemmen. In de sharia bestaat dat niet.”

Is er momenteel één land waarvan u zegt: daar zijn ze op de goede weg?
“Neen. Tussen 1995 en 2001 kwam Afghanistan in de buurt onder het leiderschap van Mullah Omar – moge Allah hem beschermen. Ze waren nog maar begonnen met de implementatie van de islamitische staat, maar door de invasie van het Westen heeft het niet mogen zijn. Vierenveertig landen kwamen Afghanistan platbombarderen en nu klagen zij over de chaos en de miserie. Had de mensen dan toch met rust gelaten.”

“Wij hebben 1.300 jaar geleefd onder de sharia. Al die tijd hebben we bewezen dat we het kunnen. De moslims zijn toen tot in Spanje, Frankrijk en Oostenrijk geraakt.”

Zou een ongelovige ongelovig mogen blijven in een islamitisch België?
“Zolang hij zich houdt aan de sharia is er geen probleem. Als hij beschermgeld betaalt, worden zijn rijkdom, zijn eer en zijn bloed beschermd. Niemand heeft het recht hem aan te raken.”

Dus als atheïst zal ik niet opgejaagd worden?
“Zolang je beschermgeld betaalt en je je houdt aan de wetten, zoals de heiligen en de godsdiensten respecteren. Wij adviseren de mensen wel om moslim te worden, maar we kunnen je enkel aanmoedigen. Als je niet overtuigd bent: oké, geen probleem. Betaal beschermgeld – 20 euro per jaar – en je geniet onze volledige bescherming. Prachtig!”

Als u de Belgische partijprogramma’s – los van de ethische kwesties – bekijkt, bij hetwelk leunt uw visie dan het dichtst aan?
“Eerlijk gezegd bij geen enkel programma. Het enige in deze democratie waarin ik mij kan vinden, is dat een persoon het recht heeft om één dag per week te rusten. Voor de rest mag het hele wetboek naar de hel.”

Als er verkiezingen zijn, gaan jullie dan eigenlijk stemmen?
“Absoluut niet. Ik zou graag hebben dat alle moslims hun geloof beschermen. Iemand die gaat stemmen, bevestigt dat een parlementariër of een minister het recht heeft om wetten te maken naast Allah.”

Wie gaat stemmen, is medeplichtig?
“Tuurlijk. Zo zit democratie in elkaar. Jullie stemmen op misdadigers die jullie uitbuiten. Dat slaat nergens op.”

Er bestaan geen politici met een oprecht engagement?
(schudt het hoofd) Spijtig genoeg zijn er wel nog heel wat naïeve mensen. De meeste kiezers lezen niet eens het partijprogramma, maar luisteren gewoon naar de mooie praat van de politici en naar de propaganda in de media. Kijk hoeveel stemmen Bart De Wever (N-VA), die sukkel, heeft gekregen. Wat heeft hij veranderd? 541 dagen heeft hij zitten spelen met de emoties en de rijkdommen van de Belgische inwoners. Dat is dan het hartje van Europa. Iedereen is trots om Belg of Vlaming te zijn, terwijl het meest onontwikkelde land ter wereld niet zoveel dagen nodig heeft om een regering te vormen.”

“In België moet je op alles wat je koopt, invoert of uitvoert belastingen betalen. Doe je dat niet, dan ben je een fraudeur en vlieg je in de gevangenis. Je rijkdommen worden je onrechtvaardig ontnomen. De Belgische regering buit de gemeenschap uit. Op de koop toe word je behandeld als een stuk vuil.”

U verzet zich tegen de Belgische rechtbanken omdat het symbolen zouden zijn van afgoderij.
“Dat klopt. Wij roepen moslims op niet naar de rechtbanken te stappen. Voor familiale zaken en maatschappelijke problemen bieden we een alternatief: een islamitische sharia-rechtbank. Allah heeft ons gezegd: ‘Als jullie geschillen of problemen hebben, regel dat dan in de traditie van de Koran.’ Ik kan me niet voorstellen dat een man samen met zijn godvrezende vrouw, de moslima met haar pure, zuivere status, naar de rechtbank zou gaan om een ongelovige een oordeel te laten vellen. (verontwaardigd) Hoe kan iemand zoiets in zijn hoofd halen? Onze zuivere, reine kinderen kunnen we toch niet meenemen naar de rechtbanken van een sm-rechter, een perverseling van een rechter die masturbeert tijdens de rechtszaken. Hoe kun je zoiets doen?”

Vindt u het hier eigenlijk nog leuk in België?
“Natuurlijk, ik amuseer me de hele tijd. (lacht) Zoals je kunt zien in onze video’s heb ik altijd een glimlach op mijn gezicht. Ik voel me goed.”

Misschien is het door uw eeuwige grijns dat mensen denken dat jullie een toneeltje opvoeren?
“Dat is niet zo. Ik denk dat ik al voldoende bewezen heb dat we bloedserieus zijn. En een grapjas zou zijn huiswerk niet zo goed hebben gemaakt als ik. Wij bestrijden de ongelovigen met onze tongen.”

Begrijpt u dat de angst leeft dat jullie gewelddadige jihadisten zijn?
“Laat ons eerlijk zijn: iemand die geweld gebruikt, komt niet dagelijks in de media. Ik geef praktisch iedere dag een interview. Wij produceren drie video’s per week. We lopen op straat onze boodschap te verkondigen. We gebruiken provocatie en uitdagende uitspraken om de boodschap goed te laten overkomen – anders zat jij hier niet. Is dat het profiel van een jihadistische groepering? Terreurorganisaties werken zo niet. Die opereren ondergronds, je weet niet wie de leiders zijn.”

Is de politie al komen aankloppen om te controleren wat jullie eigenlijk allemaal uitsteken?
“Ik ben één keer uitgenodigd door de antiterreureenheid. Zelfs de cel antiterrorisme (van de federale gerechtelijk politie, TVDM) weet dat wij enkel provoceren. Eén van de hoofdinspecteurs zei: ‘Stop nu toch eens met dat uitdagen. Je weet dat het niet strafbaar is, maar telkens als je provoceert, komt er een klacht waar wij ons mee moeten bezighouden.’ (grijnst) Ik heb medelijden met de Belgische inwoners die zoveel belastinggeld betalen voor antiterrorisme, terwijl die inspecteurs daar de hele dag zitten te niksen. Dankzij ons hebben ze nog iets te doen. Eigenlijk bieden wij werkgelegenheid. (lacht)

Nadat jullie het Atomium hadden verketterd, zei Vlaams Parlementslid Yamila Idrissi (sp.a) over jullie: ‘Ofwel hebben we hier te maken met een gevaarlijke groepering ofwel met een bende dorpsidioten.’
“Een gevaarlijke groepering? Hebben wij ooit iemand aangevallen? Hebben we ooit iets misdaan – fysiek – aan de Belgische gemeenschap? Ik denk het niet. Wij provoceren, we gaan zelfs tot het uiterste om te provoceren en onze boodschap luid en duidelijk te laten overkomen. Maar wanneer hebben we iemand onrecht aangedaan? Het is eigenaardig dat Yamila Idrissi ons een extreme en gevaarlijk groepering noemt. Het zijn de misdadigers die de Belgische regering vertegenwoordigen die we als extremisten kunnen bestempelen. Ze doen alles om hun democratie te promoten en te verdedigen, zelfs al kost dat het leven aan duizenden moslims, zoals we hebben gezien in Libië. De Belgische democraten zijn extremistische misdadigers, gevaarlijke mensen die gestopt moeten worden.”

Als jullie niet gevaarlijk zijn, zijn jullie idioten.
“Als Yamila Idrissi de term ‘marginalen’ had gebruikt, had ik haar gelijk gegeven. Een marginaal persoon staat aan de rand, naast de maatschappij. Dat klopt: wij willen niet gelinkt worden aan democraten of aan westerse waarden en normen. Wij verwerpen die. Zij probeert ons belachelijk te maken, maar ik ben geen idioot.”

U kunt toch begrijpen dat het absurd overkomt als u over het Atomium zegt: ‘Weg ermee, want dit is afgoderij’?
“Ter verduidelijking: ik heb nooit gezegd dat wíj het Atomium zullen afbreken. Wat ik wel zeg, is dat mensen in de Brusselse stations sterven van de kou en de honger, terwijl de regering miljoenen pompt in een stuk metaal. In een islamitische staat zou dat niet gebeuren. Dan zouden we onze inwoners eten en drinken geven. Gratis. Zoveel mensen zijn het slachtoffer van het kapitalisme, terwijl dat stuk metaal aanbeden wordt als een afgod naast Allah.”

Ik ken niemand die dat stuk metaal aanbidt.
“Wat is het Atomium?”

Een voorstelling van een ijzermolecule.
“Is dat dan niet het symbool van België?”

Euh, neen.
“Waarom staat het dan afgebeeld op de eurobiljetten?”

Het staat op sommige euromunten. Omdat het een bekend monument is. Zoals er zoveel zijn.
“Waarom heeft onze video zo’n ophef veroorzaakt? Waarom hebben we zoveel dreigementen ontvangen in verband met het Atomium? Waarom zijn de mensen zo kwaad als het toch maar een stuk metaal is? Dan moet het wel een afgod zijn waarvoor mensen affectie en liefde tonen.”

Mensen zouden ook kwaad zijn als u het Viaduct van Vilvoorde zou bestempelen als een afgod die neergehaald moet worden.
“Ik denk het niet. (glimlacht) Mensen zouden waarschijnlijk blij zijn als het Viaduct van Vilvoorde wordt neergehaald.”

Bent u altijd al even sterk gelovig geweest?
“Neen. Ik ben een bekeerling. Negen jaar geleden ben ik bekeerd tot de islam. Ik ben geboren en getogen in dit land. Ik ben opgegroeid tussen jullie. Ik kom dus niet van Mars. Erger nog: ik ben naar een katholieke school gegaan! (grijnst) Het heeft niet veel uitgehaald.”

Op uw twintigste bent u bekeerd?
“Ongeveer. Ik ben goed bezig: nog maar 29 en de meest gehate man van Vlaanderen. (lacht)

Hoe kwam dat zo plots?
“Allah leidt wie hij wil, zoals hij ook laat afdwalen wie hij wil. Maar het is niet dat ik een homo was en plots moslim werd. Ik ben opgegroeid met de islamitische tradities. Mijn ouders belichamen de traditionele islam van Marokko of de Maghreblanden. Zij knikken braaf van ja. Dat doen wij niet.”

Jullie zijn modern?
“Modern zou ik niet meteen zeggen. Onze ouders stammen uit de tijd van de kolonisatie. De islamitische landen waren gekoloniseerd door de Europese grootmachten. Die mensen zijn opgegroeid in een sfeer van dictatuur. Wat verwacht je dan dat er uitkomt?”

Schapen.
“Inderdaad. Traditionele ja-knikkers. Wij daarentegen zijn opgegroeid in een milieu van rebellerende gedachten. (grijnst) Freedom of speech!

Dus jullie zijn wat jullie zijn dankzij de democratie?
“Neen, dankzij Allah. Hij heeft de realiteit zo in elkaar gestoken dat hij zijn dienaren heeft gekozen in het hartje van Europa. Had iemand zich veertig jaar geleden kunnen inbeelden dat de oproep tot sharia vanuit België zou vertrekken? Ik ben er zeker van dat Allah heel grootse plannen heeft met de moslims van Europa.”

Moslims zijn nu nog een kleine minderheid in België en Europa. Hoe gaan jullie de boel overnemen?
“Tegen 2030 is zeker meer dan de helft van België moslim, zo heb ik gelezen in een Amerikaans onderzoek. (Volgens het Pew Research Center zal 10 procent van de Belgen tegen dan moslim zijn, TVDM) Wij proberen dat te versnellen. Als elke moslim vier vrouwen heeft en elke vrouw vijf kinderen baart, dan zijn dat er twintig in totaal. Dan komen we er heel snel, aangezien de autochtonen met moeite één kind voortbrengen. Maak de berekening zelf maar. Het zal heel snel gaan.”
“Eén op de vijf kinderen die in Antwerpen geboren wordt, is een moslim. Op bepaalde scholen zitten praktisch geen autochtonen meer. Het ziet er echt niet goed uit voor Filip Dewinter en Geert Wilders. Daarom zeg ik ook: aanpassen of opkrassen. Leg er u gewoon bij neer. De islam komt, zal domineren en zal blijven domineren. Ik zou me maar al beginnen voor te bereiden.

Opkrassen? Waarheen? Antartica?
“Laten we ons even voorstellen dat alle extreem rechtse en islamofobe mensen vertrekken naar Antartica en daar een staat van ongelovigen oprichten. Ook daar kunnen mensen zich bekeren en moslim worden. Plots zullen we daar staan, oproepend tot de sharia. Waar ze ook gaan, de hele wereld zal gedomineerd worden door de islam en de sharia. Ga naar de maan, en wij zullen er staan. Vlucht naar de bodem van de oceaan, en wij zullen er staan. Er is geen ontsnappen aan. De islam zal overal zijn.”

Daar bent u volledig zeker van?
“Drieduizend procent. Daar twijfel ik geen seconde over.”

Als de islamitische staat in België er ooit komt, wie zal dan de leider zijn? Wordt die verkozen door het volk?
“Onze profeet heeft duidelijke voorwaarden gesteld waaraan een leider moet voldoen. De lijst is lang. Een raad van geleerden zal bestuderen op wie die voorwaarden van toepassing zijn. (glimlacht)

Is er nu al iemand die in aanmerking komt?
“Die is er, zonder enige twijfel. (kamerbrede grijns)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s